موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی- اخبار
برگزیده شدن غرفه پژوهشکده در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش غرفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سوی ستاد برگزاری بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان غرفه برتر برگزیده شد.
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:
http://yektatest.ir/find.php?item=1.10.11611.fa
برگشت به اصل مطلب