EN fa
دومین همایش ملی «مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران» برگزار شد
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
دومین همایش ملی «مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران» به‌ همت موسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات ‌و فناوری برگزار شد.
نمایش بیشتر
مطالعه پدیدارشناسانه یک مطالعه جامعه‌شناختی تاریخی است
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
دکتر رضا صمیم، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی معتقد است، مطالعه پدیدارشناسانه، یک مطالعه جامعه‌شناختی تاریخی و انتقادی‌ترین روش مطالعه تاریخی است.
نمایش بیشتر
روش‌های کمی و کیفی در مطالعات جنسیتی، مکمل یکدیگرند
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
دکتر لیلا فلاحتی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد: روش‌های کمی و کیفی در مطالعات جنسیتی، تعارضی ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند.
نمایش بیشتر
بادامچی: چرخش عملی دهه ۱۹۶۰ هنوز پژواکی در روش‌شناسی ایرانی نیافته است
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
دکتر محمدحسین بادامچی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی معتقد است، صدای چرخش عملی دهه ۱۹۶۰ در روش‌شناسی ایران هنوز شنیده نشده و این در حالی است که مشکلی که در آن دهه متفکران اروپا را به تحلیل عقل روشنگری واداشته در ایران امروز به مراتب شدیدتر است.
نمایش بیشتر
بسیاری از رساله‌ها به دلیل انتخاب روش تحقیق نامناسب از ابتدا محکوم به شکست‌اند!
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
دکتر فیروزه اصغری، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی معتقد است، انتخاب نامناسب روش تحقیق مهمترین عاملی است که بسیاری از رساله‌های دکتری به عنوان اساسی‌ترین پژوهش‌های آکادمیک در ایران  را از اعتبار و اثربخشی ساقط می‌کند.
نمایش بیشتر
دانش‌پژوهی مشارکتی، روشی نوین جهت بررسی پدیده‌های نوظهور
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
به عقیده دکتر اباذر اشتری مهرجردی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، «دانش پژوهی مشارکتی»، طرح تحقیق جدیدی است که در مواردی مثل فهم فرآیندهای تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه‌ه‌ای خاص، کارایی بالایی دارد.
نمایش بیشتر
شد هفتمین نشست گروه مطالعات آینده‌نگر مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با معرفی و نقد کتاب «میان‌رشتگی و مسئولیت» برگزار شد. به گزارش روابط
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
همایش « آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا» به‌همت موسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات ‌و فناوری، دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می‌شود.
نمایش بیشتر
نشست معرفی و نقد کتاب «میان‌رشتگی و مسئولیت» برگزار شد
 | تاریخ ارسال: 1400/9/25 | 
در هشتاد و هشتمین نشست تخصصی مؤسسه که روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد، دکتر مرتضی بحرانی، نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی گروه مطالعات آینده‌نگر مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر فریدون رحیم‌زاده، عضو هیئت علمی وزارت علوم، دکتر رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دکتر علی خورسندی طاسکوه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی کردند.
نمایش بیشتر
نشست معرفی و گفت‌وگو درباره کتاب «رهایی یا انقیاد» برگزار شد
 | تاریخ ارسال: 1400/9/25 | 
چهاردهمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی که روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه و با همکاری گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی مؤسسه برگزار شد به معرفی و گفت‌وگو درباره کتاب «رهایی یا انقیاد، فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم» اختصاص داشت.
نمایش بیشتر
راه اندازی مرکز رصد فرهنگی اجتماعی آموزش عالی در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با شرایطی کاملاً متفاوت در دانشگاه‌ها در دوره پساکرونا از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خواست با تهیه بسته‌های سیاستی قابل ابلاغ و ارائه گزارش های مدیریتی به رؤسای دانشگاه‌ها به بازآرایی ساختاری دانشگاه‌ها در ورود به فضای جدید کمک کند.
نمایش بیشتر