EN fa
در دومین نشست «ارغنون خرد» بررسی شد: کارآمدی دانش اجتماعی ایران
دومین نشست  از سلسله گفت‌و‌گو‌های انتقادی با عنوان ارغنون خرد، روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت با حضور تقی آزاد ارمکی و علیرضا ...
انتصاب «مدیر امور پژوهشی» مؤسسه
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، در حکمی دکتر علیرضا مرادی را بعنوان «مدیر امور پژوهشی » ...
دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای انتقادی «ارغنون خرد»
دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای انتقادی با عنوان «ارغنون خرد»، چهارشنبه هفتم اردیبهشت با حضور دکتر تقی آزاد‌ ارمکی و دکتر ...
اطلاعیه معاونت پژوهشی مؤسسه درباره کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
پیرو اعطاء جایگاه کمیته دستگاهی به مؤسسه از سوی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، معاونت پژوهشی مؤسسه طی ...
ابقا «معاون آموزشی و پژوهشی» مؤسسه
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در حکمی دکتر رضا ماحوزی را در سمت «معاون آموزشی و پژوهشی» ...
در نخستین نشست «ارغنون خرد» بررسی شد: تعامل ها و تقابل های فلسفه و کلام
نخستین نشست از سلسله گفت‌و‌گو‌های انتقادی در باب علوم‌ انسانی با عنوان «ارغنون خرد» عصر چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه با حضور ...
نشریه الکترونیکی