شورای مؤسسه

 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
شورای پژوهشی مؤسسه متشکل از افراد زیر است
 1. رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
 2. معاون مؤسسه
 3. مدیران گروه‌های پژوهشی
 4. دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی که حداقل دو تن از اعضای مذکور باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از مؤسسه با معرفی رئیس مؤسسه انتخاب شوند. اعضای مذکور  با حکم رئیس مؤسسه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
جلسات شورای مؤسسه دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، با حضور رئیس شورا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک کل اعضای شورا معتبر است. اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شورا است. دبیرخانه شورای مؤسسه زیر نظر معاونت پژوهشی و آموزشی فعالیت می‌کند و کارشناس این بخش سرکار خانم مینا عظیمی هستند. بر اساس ماده 15 اساسنامه مصوب مورخ  5/12/1391 شورای گسترش آموزش عالی، وظایف و اختیارات شورای مؤسسه به شرح زیر می‌باشد.
 1. تصویب آیین‌نامه داخلی شورا
 2. ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه
 3. تعیین خط‌مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی و فناوری مؤسسه در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات وزارت
 4. تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی و فناوری مؤسسه
 5. بررسی و تصویب برنامه جامع پژوهشی مؤسسه
 6. بررسی و تصیب طرح‌های پژوهشی و فناوری مؤسسه با اولویت بخشیدن طرح‌های پژوهشی کاربردی و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها
 7. بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‌های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آنها
 8. تعیین داور یا هیئت داوران طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه معرفی می‌شوند.
 9. ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فناوری مؤسسه
 10. تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی و فناوری موردنظر به منظور ارسال به هیئت امنا برای تایید و طی مراحل قانونی
 11. برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و نحوه مشارکت و همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی طبق ضوابط و مقررات مربوط
 12. تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 13. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی کارکنان مؤسسه طبق ضوابط و مقررات مربوط
 14. بررسی امکانات علمی مؤسسه و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس مؤسسه
 15. بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط
 16. تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمه کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فناوری مؤسسه
 17. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیئت امنا یا رئیس مؤسسه به شورا محول می‌شود.
     
اسامی اعضای شورای مؤسسه
اعضای کنونی اعضای داخلی: آقایان دکتر: حسین میرزایی (رئیس مؤسسه)، رضا ماحوزی (سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی)، علی میرزائی(سرپرست معاونت اداری و مالی)، رضا صمیم (سرپرست گروه مطالعات فرهنگی)، محمدرضا کلاهی (سرپرست گروه مطالعات اجتماعی)، حسین ابراهیم‌آبادی (سرپرست گروه مطالعات آینده‌نگر)، و خانم‌ها دکتر لیلا فلاحتی (سرپرست گروه مطالعات زنان) و دکتر آمنه صدیقیان (سرپرست اداره امور پژوهشی).   اعضای بیرونی: آقایان دکتر: جلال درخشه، هادی خانیکی و عباس کاظمی.  
    تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1384: 12 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 50 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1385: 27 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 80 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1386: 19 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 220 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1387: 14 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 150 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1388: 17 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 180مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1389 : 16 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 100 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1390 :18 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 225 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1391: 11 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 180 مصوبه ­ تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1392: 18 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 190 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1393: 13 جلسه تعداد مصوبات: بیش از  240 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1394: 20 جلسه تعداد مصوبات: بیش از 210 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال1395: 21 جلسه تعداد مصوبات: بیش از مصوبه 234 مصوبه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1396: 13 جلسه تعداد مصوبات: بیش از مصوبه 216 جلسه تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال 1397: 4 جلسه تعداد مصوبات: بیش از مصوبه 61 جلسه      
 • جمع کل جلسات: 223 جلسه
 • جمع کل مصوبات: بیش از 2336 مصوبه
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر