عنوان تصویر
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
عنوان تصویر
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
عنوان تصویر
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
عنوان تصویر
توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
عنوان تصویر
توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
عنوان تصویر
توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
اولین همایش «تاریخ، آموزش و زیست دانشگاهی در دانشکده نفت آبادان (۱۳۵۹-۱۳۱۸)»
اولین همایش «تاریخ، آموزش و زیست دانشگاهی در دانشکده نفت آبادان (۱۳۵۹-۱۳۱۸)»  توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری دانشکده نفت آبادان در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
نمایش بیشتر
دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
دانشگاه باید با منطق دانشگاه اداره شود نه منطق تحمیلی از نهادهای قدرت
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
امضای تفاهم نامه همکاری با کتامابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر توضیح یا پیوند تصویر
نمایش بیشتر
هدف از تاسیس موسسه
پژوهش در زمینه های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی
انتشارات موسسه
دانشگاه امروزی در اثر چرخش‌­های فرهنگی، اجتماعی و فناوری در عصر حاضر دستخوش تغییراتی شده، و این تغییرات موجب ظهور مفاهیم تازه­‌ای در مطالعات آموزش عالی، علم و فناوری گردیده است. در این بستر جهانی، در سال­‌های اخیر مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری نه‌­تنها مورد توجه واقع شده بلکه در نظام شناخت و آینده­‌نگری آموزش عالی اهمیت محوری پیدا کرده است. فهم چالش­‌های پیش­‌روی آموزش عالی و انتظارات از آن با تکیه بر مولفه‌های درونی و بیرونی نظام علم، وضعیت فعلی و آینده‌­نگری تعاملات میان دانشگاه و محیط پیرامون به مدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی ممکن می­‌نماید و از این طریق می­‌توان راهبردهای تعادل‌­بخش میان کارویژه‌­های دانشگاه با نیازهای اجتماعی و بازار کار ارائه داد. بر این­ اساس مطالعات آموزش عالی و علم برای شناخت وضعیت موجود، ارزیابی تعاملات آن با جامعه و فرهنگ و ایفای نقش موثرتر آموزش عالی در ترسیم آینده کشور نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت علوم اجتماعی و علوم انسانی و کاربست راهبردهای آن در عرصه سیاست­گذاری و تصمیم‌گیری است. برای دستیابی به این اهداف، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۲ با هدف پژوهش در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه علمی، ایفای نقش نهاد واسط میان دانشگاه و جامعه و به‌­عنوان نهاد مولد اندیشه و اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه­‌های مورد اشاره تأسیس شده و در پی انجام پژوهش‌ها و مطالعاتی در محورهای زیر است:
* پژوهش در زمینه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، توسعه‌علمی و فناوری
* مطالعه در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی
* توسعه کانون‌های تفکر در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه علمی
* آینده‌نگری دانشگاه‌ها و شناخت نیازهای جدید آموزش عالی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگ
* شناخت و بسط مطالعات میان‌رشته‌ای و روش­های گسترش آن
تمدید فراخوان «ثبت روایت‌ها و تجربیات کرونایی دانشگاهیان»
گزارش این نشست / همایش
دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، ...
گزارش این نشست / همایش
دومین نشست گروه مطالعات آینده نگر مؤسسه
گزارش این نشست / همایش
نخستین نشست گروه مطالعات آینده نگر مؤسسه
گزارش این نشست / همایش
یمنی و فراستخواه در نقد و بررسی «جستارهایی در آموزش ...
گزارش این نشست / همایش
بررسی تولید محتوای الکترونیکی در دوازدهمین نشست «از ...
گزارش این نشست / همایش
نوزدهمین نشست از آموزش عالی کلاسیک به الکترونیکی
توضیحات این نشست / همایش
چهارمین نشست زنان در آموزش عالی (دانشگاه کاشان)
توضیحات این نشست / همایش
هفتمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه
توضیحات این نشست / همایش
بیستمین نشست از آموزش عالی کلاسیک به الکترونیکی
توضیحات این نشست / همایش


پیمایش ها و رصد فرهنگی و اجتماعی کشور
چهاردهمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه
ادامه مطلب
هفتمین نشست گروه مطالعات آینده‌نگر مؤسسه
ادامه مطلب